Driftsstatus kl:13:52:45 Dato: 27-09-2023 Programversion: 64 Autostart
Automatisk drift, Nødstop armeret. Nødstopårsag:ingen data fra inverter
Seteffekt = 82 Aktuel effekt= 0 Nat max. effekt= 11 Dag max.effekt = 11
Setværdi for vandstand: Dagvand = 51 Natvand = 51 Bagrist OK
Vandstand å = 45,2 Vandstand turbine = -9,6 Trykfald = 54,8 Bagvand = -281,9
Ristedrift sekunder = 5 Ristepause minutter = 34 Max. trykfald = 150
VDC+ = 0 VDC- = -1 VDCtotal= 1 Dagsproduktion=0,00kWh
Omd./minut = 44 Setomd./minut = 700 Max. dynamoomd./minut før nødstop= 910
Kølevandstemperatur = 22,6 Åvandstemperatur = 13,78 Lys =0
Nat= False Oppuls=-4718 Fakteffekt= 0,00 Pulser=4718 Invcomfejl=0 Buffer=634
Inverterstatus:
STATUS 4 FRA - KLAR TIL DRIFT
FEJL 0 INGEN FEJL

EFFEKTKONTROL 82.0
LIMIT 0.0
EFFEKT kW 0.000

UDC plus Volt 172.2
UDC minus Volt -172.2
UDC TOTAL Volt 344.4

UAC1PER Veff 121.5
UAC2PER Veff 121.9
UAC3PER Veff 121.6
IAC1PER Aeff 0.0
IAC2PER Aeff 0.0
IAC3PER Aeff 0.0
FREQPER Hz 50.034
PHIUIPER deg 0.000

KLEVAND bin 22.6
SPOLE L1 bin 18.7
SPOLE L2 bin 19.4
SPOLE L3 bin 19.3