Driftsstatus kl:00:26:24 Dato: 03-03-2024 Programversion: 69
Manuel drift, Nødstop armeret.
Seteffekt = 86 Aktuel effekt= 4,557 Nat max. effekt= 15 Dag max.effekt = 15
Setværdi for vandstand: Dagvand = -3 Natvand = -3 Bagrist OK
Vandstand å = 1,0 Vandstand turbine = 28,5 Trykfald = -27,5 Bagvand = -254,7
Ristedrift sekunder = 2 Ristepause minutter = 24 Max. trykfald = 35
VDC+ = 175 VDC- = -179 VDCtotal= 354 Dagsproduktion=2,00kWh
Omd./minut = 745 Setomd./minut = 744 Max. dynamoomd./minut før nødstop= 910 dVdt= 0,07
Kølevandstemperatur = 19,3 Åvandstemperatur = 5,95 Lys =0Tole= 10
Nat= True Oppuls=0 Fakteffekt= 4,56 Pulser=0 Invcomfejl=0 Buffer=634
Inverterstatus:
STATUS 13 OPERATION
FEJL 0 INGEN FEJL

EFFEKTKONTROL 86.0
LIMIT 4.9
EFFEKT kW 4.317

UDC plus Volt 176.6
UDC minus Volt -176.3
UDC TOTAL Volt 352.9

UAC1PER Veff 122.0
UAC2PER Veff 122.3
UAC3PER Veff 122.1
IAC1PER Aeff 12.9
IAC2PER Aeff 13.3
IAC3PER Aeff 15.5
FREQPER Hz 49.964
PHIUIPER deg 16.728

KLEVAND bin 19.3
SPOLE L1 bin 23.6
SPOLE L2 bin 24.4
SPOLE L3 bin 23.5