Driftsstatus kl:12:22:32 Dato: 17-07-2024 Programversion: 69
Manuel drift, Nødstop armeret. Nødstopårsag: inverter melder FRA
Seteffekt = 86 Aktuel effekt= 0 Nat max. effekt= 9 Dag max.effekt = 7
Setværdi for vandstand: Dagvand = -20 Natvand = -10 Bagrist OK
Vandstand å = 16,2 Vandstand turbine = 47,0 Trykfald = -30,8 Bagvand = -230
Ristedrift sekunder = 2 Ristepause minutter = 200 Max. trykfald = 35
VDC+ = 0 VDC- = 0 VDCtotal= 0 Dagsproduktion=0,00kWh
Omd./minut = -1 Setomd./minut = 719 Max. dynamoomd./minut før nødstop= 910 dVdt= -0,07
Kølevandstemperatur = 23,4 Åvandstemperatur = 16,14 Lys =0Tole= 0
Nat= False Oppuls=0 Fakteffekt= 0,00 Pulser=0 Invcomfejl=0 Buffer=634
Inverterstatus:
STATUS 4 FRA - KLAR TIL DRIFT
FEJL 0 UDC UNDERSP’NDING < +-170V

EFFEKTKONTROL 86.0
LIMIT 0.0
EFFEKT kW 0.000

UDC plus Volt 172.2
UDC minus Volt -172.2
UDC TOTAL Volt 344.4

UAC1PER Veff 121.7
UAC2PER Veff 122.2
UAC3PER Veff 121.6
IAC1PER Aeff 0.0
IAC2PER Aeff 0.0
IAC3PER Aeff 0.0
FREQPER Hz 50.007
PHIUIPER deg 0.000

KLEVAND bin 23.4
SPOLE L1 bin 19.4
SPOLE L2 bin 20.1
SPOLE L3 bin 19.3